کار جانبی کارگاه

روایت براده ها

 

دل نوشته

این دنیا چقدر کوچیکه

این دنیا چقدر کوچیکه

این دنیا چقدر کوچیکه نه به خاطر اینکه دو تا از هم بی خبر خیلی زود به هم می رسن نه

 

Scroll to Top