نگاه کارگاه

روایت براده ها

 

خرید ناموفق کتاب

خرید شما انجام نشد.

به زودی با شما تماس گرفته خواهد شد با تشکر

خرید موفق کتاب

خرید شما با موفقیت انجام شد.

به زودی با شما تماس گرفته خواهد شد.

با تشکر

کلام فرمانده

 

کلام فرمانده در 31اردیبهشت ماه93

تمدن ساری از نگاه حضرت اقا

تمدن سازی اسلامی

از همین اشارت‌های کوتاه، بروشنی می‌توان تشخیص داد که توحید، تنها نظریه‌ای فلسفی و ذهنی و غیر عملی نیست که به هیچ روی کار به سیاه و سفید زندگی نداشته باشد، و دست به ترکیب گله‌های بشری نزند، و در تعیین جهت‌گیری‌های انسان و تلاش و عمل بایسته او دخالت نکند، و فقط به همین اکتفا نماید که باوری را از مردم باز گیرد و باوری دیگر به جای آن بنشاند؛ بلکه از سویی یک جهان‌بینی است:

 

Scroll to Top