درباره کارگاه

روایت براده ها

 

درباره کارگاه

بسم الله الرحمن الرحیم

لتکونواشهداء علی الناس (بقره/143)

 کارگاه تخصصی تربیتی زندگی ایمانی زندگی برتر در طرح کلی و اهداف موسسه ذیل بحث پرورش قرار می گیرد.

این دوره توسط اعضای منتخب از سایر شعب بنا به درخواست ایشان جهت شرکت در این کارگاه با موفقیت در مصاحبه ها،برگزار می گردد.

هدف از این کارگاه که در امتداد جلسات و کارگاههای زندگی ایمانی عمومی تشکیل می گردد خودسازی و تربیت نفس و تربیت یک نسل مومن سالک بصیر مجاهد فرهنگی می باشد.

این طرح با رویکردی اجتماعی تدوین شده است که در آن افراد در ارتباط با سایر افراد جامعه همت به فعالیت و پرورش می گمارد. و در یک جمله این طرح درون زا و برون گراست یعنی همان ارتباط بیرونی هم با دید درون و تاثیراتی که بر درون می گذارد ملاحظه می گردد.

در این کارگاه سعی بر آن است که با دو ابزار خیلی مهم یعنی فکر و عمل تاریکی های درون مبدل به نور شود و درون را نورانی کند. و در ادامه این نیروی پرورش یافته مصداق شهداء علی الناس بگردد.

که دراین طرح و دوره های دیگر انباشتی از اطلاعات و فرمول های متفاوت برای اشخاص متفاوت جمع آوری می شود که در جهت نیل به هدف تمدن اسلامی جهانگیر و سبک زندگی اسلامی موثر خواهد افتاد انشاءالله

از خصوصیات این کارگاه جمعی بودن فعالیت هاست که این امر سبب افزایش انگیزه و همت فرد در جهت پیشبرد اهداف خواهد بود و نیز اینکه این طرح دارای یک برنامه کامل و جامع بوده که در هر مرحله دارای برنامه ای مشخص می باشد.

اما روش کار بدین گونه می باشد که هر چند ماه یکبار (بسته به نوع فعالیت ها) جلساتی در نقاط مختلف کشور برگزار می گردد که شامل یک قسمت آموزشی می باشد که توسط مربیان مربوطه ارائه می گردد و قسمت پرورشی که ان نیز بر دو بخش است یک بخش عمومی که افراد اندوخته های خودرا در این مدت چندماهه که قابل استفاده برای عموم است را ارائه می دهند و یک بخش خصوصی که هر فرد به تنهایی با مربی، فعالیت ها و مشکلات خود را در میان خواهد گذاشت و سعی در رفع موانع خواهد کرد.

که در هرجلسه تکالیفی بر عهده اعضای کارگاه قرار خواهد گرفت که ایشان ملزم به انجام تمام و کمال آن ها می باشند و هر دو هفته یکبار فعالیت هایشان را به دبیر کارگاه ارائه خواهند داد.که در پرونده ایشان ثبت و ضبط خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top