جزوات کارگاه

روایت براده ها

 

جزوه توحید شهید دستغیب

کتاب توحید شهید آیت الله دستغیب جزو منابع مطالعاتی حلقات تهذیب می باشد.

فایل های نموداری

دانلود فایل نموداری مبحث غیبت، گناهان کبیره و مقاله روح توحید نفی عبودیت غیرخدا

فایل صوتی جلسه دوم کارگاه

فایل صوتی جلسه دوم کارگاه مصادف با 5تیرماه 93

فایل صوتی جلسه اول کارگاه

فایل صوتی جلسه اول کارگاه مصادف با 11اردیبهشت ماه93

کتاب گناهان کبیره

کتاب الکترونیکی گناهان کبیره شهید دستغیب برای استفاده بیشتر از این کتاب در اختیار اعضای محترم قرار گرفت.

مقاله «روح توحید: نفی بندگی غیرخدا» - نموداری

با توجه به اینکه یکی از تکالیف محوله برای جلسه دوم کارگاه اختصاصی، مطالعه «روح توحید : نفی عبودیت غیرخدا» است، برای زمینه سازی ذهنی پیرامون این مقاله و بدست آوردن یک دید مناسب از محتویات، نمودار خلاصه مقاله تقدیم میگردد. نمودارهای مقاله در دوشکل جامع و خلاصه ارائه شده اند.

 

Scroll to Top