آغاز طرح فرهنگی و ورزشی محله به محله شعبه ابهر

آغاز طرح فرهنگی و ورزشی محله به محله شعبه ابهر

به گزارش مواسات،طرح فرهنگی و ورزشی محله به محله،با حضور در محله های مختلف شهر ابهر برای نوجوانان با اهداف فرهنگی و تفریحی سالم شروع به کار کرد.

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top