جلسه مسئولین اجرایی برگزاری طرح شهید رضا سلیمانی شعبه ابهر

جلسه مسئولین اجرایی برگزاری طرح شهید رضا سلیمانی شعبه ابهر

95/5/6جلسه مسئولین اجرایی  طرح شهید رضا سلیمانی شعبه ابهر و کارگروه تربیتی طرح همراه با حضور مسئولین مراکز مختلف مواسات  در رابطه با روند اجرا طرح  برگزار گردید.

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top