جلسه پیشبرد فعالیت های اربعین

جلسه پیشبرد فعالیت های اربعین

جلسه پیشبرد فعالیت های اربعین در شعبه قم در تاریخ 30 مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مواسات ذر شعبه قم، در این جلسه مسوولین فرهنگی مواسات در مورد کتاب های در دست انتشار و مستند های در حال ساخت اربعین به گفتگو نشستند.

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top