طرح آموزشی تربیتی شهید رضا سلیمانی

طرح آموزشی تربیتی شهید رضا سلیمانی

طرح آموزشی تربیتی شهید رضا سلیمانی

سر قضیه‌ی جوانها یک جنگ نرمِ زیرپوستی بسیار فراگیری امروز بین جمهوری اسلامی و بین آمریکا و همدستان آمریکا و صهیونیستها برقرار است. ... جمهوری اسلامی میخواهد جوان تبدیل بشود به یک عنصر فعّال، اثرگذار.

... هم خودتان را بسازید به معنای واقعی کلمه، هم ثابت قدم بمانید...

برگزیده بیانات مقام معظم رهبری در میدان با دانش آموزان 1/2/95

 

پیرو این رویکرد مهم، حوزه تربیت مومن فرهنگی موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز در نظر دارد طرح آموزشی تربیتی شهــید رضا سلیمانی را در سطح شهرستان های تهران، ابهر، خرمدره وخرمدشت از تاریخ 1/4/95 لغایت 12/6/95 برگزار نماید.

این طرح در مدارس منتخب شهرستان ها برگزار خواهد گردید.

جهت دریافت طرح تفصیلی طرح روی عکس زیر کلیک نمایید.

 

********** خبرهای مربوط به طرح شهید رضا سلیمانی در شعب مواسات **********

 

شعبه ابهر

شعبه خرمدره

شعبه خرمدشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top