جلسه سمزا مسولین خرمدشت

روایت براده ها

 

جلسه سمزا مسولین خرمدشت

جلسه سمزا مسولین خرمدشت در تاریخ 29 مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مواسات، جلسه سمزا مسولین خرمدشت با محوریت اسیب شناسی طرح شهید سلیمانی و تاکید بر پرنگ شدن نام موسسه در برنامه های در حال اجرا، برگزار شد .

همچنبن در این جلسه آقای مجید حاجی زاده به عنوان مسوول جدید موسسه شعبه خرمدشت معرفی شدند و از زحمات خالصانه مسوول پیشین آقای محمد کاظم لو تقدیر گردید.

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top