جلسه مسوولین شعبه ابهر با فرماندار شهرستان

روایت براده ها

 

جلسه مسوولین شعبه ابهر با فرماندار شهرستان

مسوولین شعبه ابهر در تاریخ 95/4/31 با قرماندار شهرستان جلسه مشترکی برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی مواسات در شعبه ابهر، جلسه مشترک مسوولین شعبه  ابهر با فرماندار شهرستان برگزار شد. در این  جلسه  تبادل  نظر و صحبت هایی راجع به مجموعه  فعالیت های موسسه  در سطح شهر و مسائل فرهنگی صورت گرفت.  

نوشتن دیدگاه


 

Scroll to Top