#خبر

مراسم تکریم و معارفه مسئول شعبه خرمدره مواسات

با حضور امام جمعه محترم شهرستان خرمدره حجت الاسلام و المسلمین حسینی، مسئول محترم سازمان تبلیغات خرمدره حجت الاسلام و المسلمین محمدی، دبیر قرارگاه فرهنگی شهرستان خرمدره، مسئول قرارگاه امام رضا، مشاور فرهنگی امام جمعه شهرستان خرمدره حجت الاسلام و المسلمین عسگرزاده و سایر بزرگواران و فعالین فرهنگی محترم شهرستان و مسئول شعبه ابهر و اعضای این شعبه

در این مراسم که روز جمعه ۲۱تیرماه در محل شعبه خرمدره با حضور ریاست مواسات حجت الاسلام و المسلمین دکتر شجاعی و مدیر مسئول مواسات برگزار گردید مسئولیت شعبه خرمدره به آقای آرش مقدم سپرده شد و از زحمات و مجاهدت های برادر عباس امیرلو تقدیر بعمل آمد.

#مواسات

stii.ir