#ویژه

مجموعه کتاب های #مورچه مخصوص کودکان از #نشر_مواسات

به نقل از مسئول حوزه هنری مواسات با توجه به اهمیت کار ویژه کودک و نواقص موجود در حوزه کتاب کودک، نشر مواسات به تازگی علاوه بر ادامه تولیدات قبلی خود به حوزه نشر کودک نیز ورود کرده است.

  • این مجموعه کتاب های کودکان با عنوان #مورچه به بازار نشر وارد خواهند شد.

آقای عیوضی مسئول حوزه هنری مواسات گفت: اولین کتاب این دسته از تولیدات نشر نیز با نام #نی_نی_کوچولوی_تشنه روانه بازار نشر می شود که در آینده نزدیک اخبار بیشتری از اولین کتاب مخصوص کودکان #نشر_مواسات به اطلاع عموم خواهیم رساند.

stii_ir@