اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

اعتکاف_رمضانیه

#ویژه

#اعتکاف_رمضانیه

پدیده‌ی اعتکاف یکی از رویش‌های انقلابی است…

من یک وقت عرض کردم که انقلاب ما ریزش دارد، اما رویش هم دارد؛ رویش‌ها بر ریزش‌ها غلبه دارند. پس خوشا به حالتان معتکفین عزیز.
مقام معظم رهبری

#مواسات

stii_ir@