#خبر
کتب خریداری شده مواسات از سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

گفتنی است این کتب توسط حوزه هنری مواسات در زمینه رمان و داستان خریداری شده اند.

لازم بذکر است کتابخانه مواسات تاکنون بالغ بر ۸۰۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف را داراست

#حوزه_هنری
#نمایشگاه_کتاب
#مواسات

@stii_ir