#خبر

دیدار حجت الاسلام و السلمین دکتر شجاعی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی مسئول کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین کشور

در این جلسه که روز دوشنبه دوم اردیبهشت ماه در دفتر مواسات قم برگزار شد دکتر احمدی در جریان فعالیت های مواسات خصوصا در زمینه تولیدات اربعین حسینی قرار گرفتند.

در ادامه دکتر احمدی در مورد زمینه های همکاری همچون برگزاری نشست نویسندگان اربعین حسینی و ایجاد اتاق مشترک با موسسات فکری و عملیاتی عراقی و… توسط مواسات مطالبی را ایراد نمودند.

در انتهای این دیدار دکتر احمدی با کتیبه یادبودی از خدمات و فعالیت های مواسات تقدیر بعمل آوردند.

#اربعین_حسینی
#مواسات

@stii_ir