گفتنی است این مراسم ۲۴ اسفندماه در مسجد مقدس جمکران برگزار گردید.