به گزارش روابط عمومی مواسات هفتمین اثر مواسات با نام همکلاسی که کار مشترک دانشگاه پردیس تهران و مواسات است در سالن همایش این دانشگاه رونمایی شد.

به گفته رضا عیوضی مسئول حوزه هنری مواسات این کتاب روایتی است از خاطرات شهدای دانشگاه پردیس تهران که توسط خانم قربانی به رشته تقریر درآمده است.

برای تهیه این کتاب می توانید به روی لینک زیر کلیک نمایید.

خرید کتاب