طرح آموزشی تربیتی

هنگامه طلوع

(سلسله معارف جهاد تمدنی)

12مقدمه:

انقلاب اسلامی با رویکردی تمدن‌‌سازانه و درست در مقابل تمدن مادی غرب به بشریت عرضه شد. حضرت امام خمینی(ره) با درک الهی سقف مبارزات حق علیه باطل را در سطح مبارزه تمدنی تعریف کرده و حضرت امام خامنه‌ای (دامت‌برکاته) با تبیین خط اصیل انقلاب راه مبارزه را به خوبی نشان داده‌اند.

امروز در اوج دشمنی‌های استکبار جهانی و غارت فرهنگی تمدن غرب؛ وظیفه خطیری بر عهده تمامی انقلابیون می‌باشد تا با شناخت دقیق از ابعاد تمدنی انقاب اسلامی بهتر بتوانند نقش تاریخی خود را در انجام تکالیف تاریخی خویش تشخیص دهند.

آنچه اهمیت دارد توجه به این مطلب است که نباید توان و اراده مومنین برای اهداف نزدیک و سطح پایینی از مبارزات معطوف شود، بلکه باید با تبیین معارف تمدنی انقلاب اسلامی از توان مبارزاتی نیروهای ناب انقلاب بهینه استفاده شود. بدیهی است بسیاری از مسائل فرهنگی حل نخواهد شد مگر آنکه آن مسائل در سطح تمدنی تحلیل شود.

شبکه نخبگانی “فردا”؛ متعلق به موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز ، متشکل از ده‌ها تن از طلاب و دانشجویان نخبه سراسر کشور می‌باشد. این شبکه با تکیه بر تئوری سلوک تمدن سازانه و با داشتن برنامه‌های مختلف در پی جهاد در سطح تمدنی انقلاب می‌باشد.

طرح آموزشی و تربیتی هنگامه طلوع دوره‌ای فشرده می‌باشد که توسط مرکز جهاد تبلیغی مواسات و نیز همکاری مجتمع فرهنگی و آموزشی علم و فرهنگ برای تبیین این معارف تدارک دیده شده است.

اساتید این دوره منتخبی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی می‌باشند که سالها در عرصه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و مسائل آن به تحصیل، تحقیق و تدریس پرداخته‌اند و اینک در مقام تدریس این معارف به نسل بعدی شبکه نخبگانی فردا می‌باشند.


12معرفی دوره:

این دوره برای اعضای شبکه نخبگانی فردا در مدت ۵ روز و از ۲۱ لغایت ۲۵ تیرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌ شود. سایر متقاضیان می توانند بعداز قبولی در مصاحبه ورودی در این طرح شرکت نمایند. در این طرح سعی شده است تا در یک سیر کاملا منطقی معارف ناب اسلامی در یک بسته متنوع به مخاطبین ارائه گردد.


12سرفصل‌های دوره:

-تاریخ تحلیلی، از مشروطه تا تسخیر لانه جاسوسی امریکا؛ با نگاه تمدنی (۲ جلسه).

-راه حل انقلاب فرهنگی با تکیه بر علوم اسلامی بر مبنای تزکیه علوم انسانی (۲ جلسه).

-نبرد تمدنی انقلاب با غرب (۱ جلسه).

-شناخت خط فکری امام و رهبری (۱ جلسه).

-راهبرد آتش به اختیار در مرحله قبل از دولت اسلامی(۱ جلسه).

-معرفی مواسات _موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز_ (۱ جلسه).

-تبیین برنامه‌های پیش روی شبکه نخبگانی فردا(۱ جلسه).


12اهداف دوره:

-شناسایی، تشکیل و انسجام شبکه نخبگانی

-تربیت نیروهای مومن نخبه در سطح تمدنی(با توجه به عنایت مقام معظم رهبری در اهتمام به نگاه ویژه تربیتی برای نخبگان کشور)

-آشنایی نخبگان با مرز های تمدنی انقلاب اسلامی و ایجاد دغدغه در راستای فعالیت در این زمینه


جهت ثبت نام در دوره و کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا ۲۰ تیرماه نام و نام خانوادگی خود را به سامانه ۳۰۰۰۶۸۱۹  ارسال فرمایید.

هنگامه طلوع