به گزارش روابط عمومی مرکز جهاد علمی مواسات امروز ۲۸آذرماه۹۶ حجت الاسلام والمسلمین دکترشجاعی با تعدادی از اعضای مرکز با حجت الاسلام والمسلمین دکترخسروپناه جهت ارائه مباحث شیوه تحقق انقلاب فرهنگی دیدار داشتند.

در این دیدار که یک ساعت به طول انجامید، دکتر شجاعی به ارائه مباحث خود پیرامون شیوه تحقق انقلاب فرهنگی پرداختند و در ادامه دکتر خسروپناه با استقبال ویژه و نیز تقدیر و تشکر از ارائه این ایده، به بیان نظرات خود پیرامون این ایده اقدام نمودند.

در انتها ایشان با پیشنهادات همکاری جلسه را به اتمام رساندند.

مباحث ارائه شده از سمت دکتر شجاعی مطالبی بود که ایشان در سلسله نشست های علمی با عنوان الگوی اسلامی مهندسی اجتماعی در مرکز جهادعلمی مواسات در طی جلسات برگزار شده سال جاری بیان نموده اند.

لازم به ذکر است دکتر خسروپناه دارای سمت های اجرایی فراوانی میباشند که در ذیل به نمونه ای از آن ها اشاره می گردد.

-ریاست مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

-دبیر و نایب رئیس هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره شورای انقلاب فرهنگی

-رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون بررسی و تأمین نیازهای دینی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و…