کارگاه مبانی انقلاب اسلامی با تدریس آقای عسگری در قالب دوره تربیت مؤمن فرهنگی در شعبه ابهر در حال برگزاری است.