کارگاه زندگی ایمانی با تدریس حجه الاسلام کاوندی در قالب دوره تربیت مؤمن فرهنگی در شعبه ابهر در حال برگزار است.