در قالب طرح رویش های تمدن نوین اسلامی با تدریس حاج آقا عطوفی در شعبه خرمدره در حال برگزاری می باشد.