طرح رویش‌های نو به نو

این طرح از مهمترین برنامه‌های مرکز تبلیغ مواسات بوده، و در راستای جذب نوجوانان برای ورود در ساختار تربیتی مواسات تعریف شده است. مبلغین با حضور در مدارس و با برقراری ارتباط با دانش‌آموزان آن‌ها را برای کار تربیتی در اختیار مراکز تربیت و آموزش مواسات قرار می‌دهند تا این متربیان در سیستم تربیتی مواسات به مومن‌فرهنگی تبدیل شوند.

 

سابقه طرح رویش‌های نو به نو

مرکز تبلیغ مواسات سالهاست که با تمرکز در مدارس آموزش و پرورش شهر ابهر به کار تبلیغی مشغول می‌باشد.

این مرکز در سال تحصیلی ۹۶/۹۵ با به خدمت گرفتن تعدادی از طلاب متخصص در امر تبلیغ از موسسه امیربیان شهر مقدس قم در طول دهه محرم برای ۳۰۰۰ دانش‌آموز؛ برنامه‌های مختلف آموزشی و تربیتی اجرا کردند که در صفحات بعد گزارش تصویری از فعالیت‌های این مرکز مشاهده خواهد شد.

برنامه‌های پیش‌روی مرکز تبلیغ مواسات

این مرکز با آسیب‌شناسی تمامی فعالیت‌های خود در طول سالیان گذشته؛ در صدد است با جذب طلاب مستعد بومی و دعوت از اساتید متخصص امر تبلیغ، از مراکز تبلیغی مهم کشور به تربیت مبلغ متخصص پرداخته تا با در اختیار داشتن گروه تبلیغی پویا و کارآمد؛ این‌بار با تکیه به ظرفیت‌های بومی خود در رسیدن به اهداف خود گامی بلند بردارد.

نکته: تفصیل برنامه‌های پیش‌روی مرکز تبلیغ در چشم انداز پنج ساله مواسات در یک طرح‌نامه جدا ارائه خواهد شد.