دیدار مسئولین مواسات با حجه الاسلام صفی یاری، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان جهت پیشبرد اهداف مرکز تبلیغ برگزار گردید.