دیدار مسئولین مواسات با سردار نقدی، معاون فرهنگی سپاه پاسداران و سایر مدیران فرهنگی این معاونت در تاریخ دوم شهریور ماه در محل ستاد کل سپاه برگزار گردید.

در این دیدار که به دعوت معاونت فرهنگی سپاه از مجموعه مواسات بجهت تشریح مبانی و طرح های خود صورت گرفته بود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر شجاعی با ارائه آسیب شناسی در دو حوزه معارف اسلامی و فرهنگی به ارائه مبانی نظری و عملی موسسه با رویکرد برون رفت از حالت فوق العادگی فرهنگ پرداختند.
در ادامه که با اظهار نظرهای سردار نقدی همراه بود دکتر شجاعی اقدام به ارائه الگوهای عملیاتی در این زمینه نمودند که میتوان از آن به الگوی بسیج تمدنی اشاره نمود.
در انتهای این جلسه مدیران فرهنگی سپاه به بیان سوالات خود در این حوزه پرداختند.