جلسه شورای عالی مواسات روز جمعه مورخه ۹۶/۴/۳۰ در محل ساختمان مرکزی موسسه برگزار گردید.
در این جلسه هر یک از مسئولین حوزه های تربیت، شعب و تولید ارائه گزارش نمودند.+ عکس