مهر ۴, ۱۳۹۶

“بی برادر”

?کتاب بی برادر مجموعه خاطرات برخی از شهدای شهرستان خرمدره می باشد که توسط جناب آقای #تقی_شجاعی به رشته تقریر در آمده است.
این اثر با قلمی روان و دلنشین خاطرات برخی از شهدای عزیز این شهرستان را که از خانواده های معزز این شهدا در سطح شهرستان جمع آوری شده، نوشته شده است.
در پشت جلد این کتاب به قلم نویسنده میخوانیم:
“من هرطور حساب می کنم نمیفهمم؛ برادر؛ بی آن برادر چطور سرپا می ایستد، آن هم بعد از آنکه سرِ خُردشده ی برادر را در آغوش می کشد. بعد از آنکه دست های برادر را در وسط بیایان می بیند، بعد از آنکه دنبال آخرین نگاه در چشم تیرخورده ی برادر می گردد و فقط خون می بیند…”

در این کتاب از خاطرات ?شهدایی سرافراز همچون شهید افشاری راد، شهید اباذر فیروزی، شهید علی گروسی، شهید علی کریمی، شهید حسن رضا فیروزی، شهید معرفت غنیمتی و دیگر شهدای عزیز بهره گرفته شده است.

این کتاب به کوشش #مواسات (موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز) و حمایت مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس در استان زنجان تهیه گشته است.
این کتاب را انتشارات #مواسات در مهرماه ۹۶ به چاپ رسانده است.

بی برادر