photo_2017-06-10_12-49-56

مراسم افطاری ساده در شعبه خرمدره