حمایت از مواسات

از آنجا که موسسه اسلامی سالکان تمدن ساز یک نهاد خودجوش مردمی می باشد لذا از ارگان و یا سازمان خاصی حمایت نمی گردد.

شما می توانید با خرید محصولات و یا حمایت مادی خود مواسات را در پیشبرد هرچه بهتر برنامه ها و طرح های خود یاری نمایید.

ما را از دعای خیرتان محروم نفرمایید.

مواسات


*خرید مجموعه روایت براده ها*

*خرید کتاب پیمان رحمان بمان*


حمایت از مواسات

تومان